ChromeFishing  

En verden for dig

Generelle betingerelser

Chrome Fishing er benævnt som bureauet i det efterfølgende:

Lov om pakkerejser

Alle rejsearrangementer er underlagt “Lov om pakkerejser”, der bl.a. har til hensigt at yde udstrakt forbrugerbeskyttelse. Rejsebureauer skal kunne dokumentere, at de ved bestilling af en rejse og før depositum er betalt af kunden, har gjort denne opmærksom på alle tænkelige facetter omkring rejsen, herunder omkostninger, betingelser for ændringer m.m. Bureauet henviser i denne forbindelse til Bureauets katalog, prisliste, faktura, voucher, rejse-/deltagerbevis, praktiske informationer, forsikringsbeviser samt særskilt produktansvarsforsikring.
Afbestilling:

Bureauets partnere kræver et depositum ved booking, det vil derfor ikke være muligt at tilbagebetale det indbetalte depositum ved en evt. afbestilling. Afbestilles rejsen mindre end 45 dage før afrejse, er hele rejsens pris forfalden til betaling. Dette gælder ikke i tilfælde af, at der mindre end 14 dage før afrejse indtræder krig, naturkatastrofer eller lignende situationer i det land, hvor rejsen skulle have fundet sted. I disse tilfælde vil hele det indbetalte beløb blive tilbagebetalt. Drejer det sig om afbestilling i forbindelse med sygdom eller lignende, er det en situation, som kunden kan forsikre sig mod, læs afsnittet vedr. forsikring.


Afbrydelse af ophold:

Såfremt kunden af den ene eller anden årsag ikke ønsker at gennemføre rejsen som booket, vil der ikke være nogen tilbagebetaling for manglende ydelser.


Ansvar:

Bureauet er medlem af  Rejsegarantifonden – reg.nr.2692 – hvilket sikrer kunden fuld tilbagebetaling af indbetalte penge samt hjælp i forbindelse med hjemrejse i tilfælde af bureauets betalingsstandsning/ konkurs. Ethvert krav mod bureauet skal reguleres efter dansk ret og anlægges ved dansk domstol.  Der er nøje angivet, i hvilken periode priserne er gældende. Kunden har pligt til at gøre sig bekendt med og efterleve oplysninger, som er nedfældet i alle udleverede publikationer og dokumenter, herunder Generelle Betingelser.


Booking og betaling:

Når rejsen bookes, skal depositum, 50% af rejsens pris, betales inden 10 dage – hvis andet ikke er aftalt. Tilmelding er bindende for kunde og rejsebureau, når depositum er betalt. Restbeløbet skal betales 45 dage før afrejse. Såfremt ovenstående betalingsfrist ikke overholdes, er bureauet i sin fulde ret til at annullere rejsen og beholde evt. indbetalt depositum. Fremsendes der en rykkerskrivelse fra bureauet, vil der blive opkrævet et rykkergebyr på kr. 150. Der vil ligeledes blive beregnet rente på 1,5 % pr. påbegyndt måned.


Flybilletter:

Er flybilletterne først udstedt, kan de ikke ændres eller annulleres. Bureauet gør opmærksom på, at det er kundens ansvar at oplyse det korrekte navn til bureauet. Det er meget vigtigt, at det er det samme navn, som der står skrevet i rejsepas og evt. visum. Er billetten udstedt med forkert navn, kan det i visse tilfælde koste en ny billet og i andre tilfælde et ændringsgebyr. Disse regler kommer fra flyselskaberne. Udover deres gebyr for ændring af billetten opkræver bureauet et administrationsgebyr på kr. 500. Det er kundens ansvar, at billetter og andre rejse-dokumenter er udstedt med korrekt navn.


Flyrejsen:

Kunden skal sikre, at der ved indtjekningsskrankerne i lufthavne bliver udleveret korrekte og nødvendige dokumenter til rejsens videre forløb. Kunden har også pligt til at holde sig orienteret om evt. ændringer i tidstabeller og skal ved oversøiske rejser sørge for at genbekræfte returrejsen senest 72 timer før afrejse. Dette gøres hos pågældende flyselskab eller hos bureauets agent på destinationen.


Generelt:

Kunden skal altid huske at læse bureauets generelle informationer vedr. det enkelte rejsemål, hvor der findes mange relevante informationer for den enkelte destination.

Kontakt via hjælp-telefon:

Bureauet træffes 24 timer i døgnet i tilfælde af en nødsituation – nummeret udleveres sammen med afrejsepapirerne. Normal åbningstid er mandag til fredag kl. 8.00-18.00 på tlf. (+45) 71788846

Priser:

Ved pakkepriser, hvor flypriser indgår, er disse flypriser baseret på laveste økonomiklasse pris. Der tages forhold for ledige pladser på denne prisklasse.

Prisregulering:

I tilfælde af prisændringer på flybilletter, skatter, afgifter, olietillæg m.m. forbeholder bureauet sig ret til at ændre priserne frem til afrejsen. Prisændringerne kan også være forårsaget af kursudsving.

Reklamation:

Opstår der uforudsete ting eller problemer på rejsen, skal bureauet omgående kontaktes, såfremt kunden og bureauets partner ikke kan løse problemet. Bliver bureauet ikke kontaktet, bortfalder kundens ret til nogen form for reklamation/kompensation. Mange større eller mindre problemer kan løses ved en enkelt opringning.

Kørsel:

I de arrangementer, hvor man kommer frem til rejsemålet i egen bil eller udlejningsbil, må man generelt regne med at benytte denne under opholdet i det omfang, der måtte være behov for det. Kørsel i egen bil eller udlejningsbil i området er på eget ansvar. Benyttes udlejers køretøj, må man være forberedt på at betale ekstra for kørsel. Eneste undtagelse er de rejser, hvor det tydeligt fremgår, at kørsel er inkluderet i prisen.

Vaccination:

Bureauet råder til, at man kontakter egen læge i god tid før afrejse for at sikre sig den korrekte rådgivning. Se også bureauets generelle informationer for den aktuelle destination.

Ændring i arrangement før og efter rejsens påbegyndelse:

Såfremt en rejse af bureauet ændres eller annulleres, skal kunden hurtigst muligt informeres herom. Kunden skal i rimelig tid ligeledes informere bureauet om evt. krav i forbindelse med ændringen eller annulleringen. Sker dette ikke, bortfalder retten til at gøre krav gældende. Der kan dog ikke gøres krav gældende, hvis bureauet allerede ved booking har taget forbehold for evt. ændringer i forbindelse med et specifikt arrangement, eller hvis ændringen er forårsaget af en uvedkommende tredjemand, og hvis bureauet ikke kunne have forudset og afbødet det ved bookingen af rejsen.

Ønsker kunden selv før afrejse at ændre rejsen, opkræves der minimum et ændringsgebyr på kr. 500 pr. ændring. Ikke alle arrangementer kan ændres. Hvis et arrangement afkortes vil det som udgangspunkt ikke resultere i en reducering i prisen.

 

Der tages forbehold for trykfejl.